مقالات

پر افتخارترین

پر افتخارترین تا حالا شده به این فکر کنید که کدام یک از بازیکنان فوتبال رو میتونیم به عنوان پرافتخارترینِ آون‌ها بشناسیم!؟ سوالی که بعد از پرسیدن اون شاید چهره

ماجرای یک قتل

ماجرای یک قتل بر اساس یک داستان واقعی نمیدانم‌ چگونه میتوانم درباره آن تصادف آن خون ها، آن فریاد ها و  آن اشک ها صحبت کنم؟ اما تلاشم را میکنم‌.

نقد دو داستان کوتاه از آنتون پاولویچ

نقد دو داستان کوتاه از آنتون پاولویچ چخوف نسیان مرد فراموش کاری که برای خرید نت به فروشگاه لوازم موسیقی رفته، اما هنگام سفارش  نت ، فراموش می کند که

«ابوتراب» به مناسبت روز پدر

«ابوتراب» به مناسبت روز پدر سپس دلهای شما بعد از این واقعه سخت شد؛ همچون سنگ، یا سخت تر! چرا که پاره ای از سنگ ها می شکافد، و از