وبلاگ

افکار شلوغ و ناموفق

پرونده‌های باز و فکرهای شلوغ این تفکرها به هیچ نمی‌رسند و بدتر به عمق چاه‌ها می‌روند. آنان نه آرامشی دارند و نه پیشرفتی و اگر در مسیری قدم بردارند، زود خسته و گیج می‌گردند. آن کاغذها و میزهای شلوغ ذهن، توان و امید جُستن و کوشش را در وجود می‌خشکاند و راهی جز فرار باقی نمی‌گذارند؛ آن هم فرار از همه چیز و بهره بردن از خوشی‌های لحظه‌ای، خوشی‌هایی که آینده را نمی‌سازند و گاهی تباهش هم می‌کنند. و سیر تنزل زندگانی آرام آرام انسان را از همه چیز دور می‌نماید و پوچ‌ها و هیچ‌ها به سراغش می‌روند. و اگر…