تفکر تمشکی

تفاوت بین آدم موفق و ناموفق

تو حال بد، تفاوت بین آدم موفق و ناموفق را می‌توان تشخیص داد https://kamyararbabzi.ir/wp-content/uploads/2020/03/pas2.mp3

قدم‌های کوچک

قدم‌های کوچکی که قدم‌های بزرگی را می‌سازند https://kamyararbabzi.ir/wp-content/uploads/2020/03/pas5.mp3

عشق، پاسخ ما برای یافتن معنا

عشق، پاسخ ما برای یافتن معنا و انگیزه زندگیمون https://kamyararbabzi.ir/wp-content/uploads/2020/03/پادکست-یک.mp3

رویای جدید

رویاهامون حقایق زندگی ما هستن که باید کشفشون کنیم https://kamyararbabzi.ir/wp-content/uploads/2020/03/رویا-جدید.mp3