تفکر تمشکی

زیبابینی

دیده زیبابین تو مختاری که هر چیزی رو که می‌خوای تو زندگیت انتخاب کنی. هر چیزی برای دیدن. حالا انتخابت چیه؟ دیدن زیبایی‌ها یا زشتی‌ها؟ حتما در مواجهه با همچین سوالی، سریع جواب می‌دی که: “مگه می‌شه زیبایی‌ها رو انتخاب نکرد؟” واقعا می‌شه زشتی‌ها رو به زیبایی‌ها ترجیح داد؟ حالا بیا با هم دقیق‌تر شیم. فرض کن داری از پیاده‌رو رد می‌شی که می‌بینی، دو نفر وسط پیاده‌رو دارن با هم دعوا می‌کنن. یه عده هم دورشون واستادن و دارن نگاه می‌کنن. کاری به این نداریم که می‌خوای بهشون کمک کنی و جداشون کنی یا نه! آیا تو هم، دلت…

پنجره چشم

پنجره چشم از خواب بیدار می‌شی، بی‌حوصله‌ای. پا می‌شی می‌ری لب پنجره. پنجره رو باز می‌کنی، هواش حال و حوصله‌ات رو قلقلک می‌ده. چشمات رو می‌بندی و یه نفس عمیق می‌کشی، انگار که اکسیژن خالص می‌فرستی تو ریه‌هات. همراه بازدم، چشمات رو باز می‌کنی و سرت رو می‌گیری بالا. نگاهت می‌افته به آسمونی که از همیشه آبی‌تره. تو همین حس و حال، وقتی می‌خوای برگردی تو اتاقت، می‌بینی همینطوری که پنجره باز بوده، تمام هوای رخوت انگیز اتاق رو بیرون کرده و یه هوای تازه پیچیده تو اتاق. یه هوایی که بهت حس زندگی و انرژی حرکت می‌ده. این همون…

بهترین دوست

بهترین دوست می‌گویند که «کتاب بهترین دوست انسان است»؛ بله درست است ولی این کتابی که از آن سخن می‌گوییم دوست خوب که هیچ، می‌تواند نابودکننده زندگی‌ها هم باشد؛ شاید بعضی با شنیدن این موضوع بگویند : «بله باید در انتخاب خود دقت نمود و کتاب خوبی را برگزید که ارزش خواندن داشته باشد که به داشته‌هایمان نیز بیافزاید.» انتخاب درست، نیاز به دانستن پاسخی دارد و قبل از گفتن هرچیز باید مسئله‌ای برای هر شخص روشن گردد، و از خود بپرسد که هدفش از خواندن کتاب چیست؟ پاسخ‌ها متفاوت‌اند و اگر پاسخی‌ هم نبود، همان بهتر است که خواندن…

شب‌های من

شب‌های من از همان اول راه، از هیچ، گریه کنان به بیرون آمدیم و اکثریت ما با بلاهتی عمیق، کودکی و نوجوانی و جوانی و میانسالی و پیری را گذراندیم؛ ما انسان‌های به اصطلاح متمدن و متدین، هیچ ندانستیم و تأمل نکردیم؛ شب‌ها را در عیش صبح فردا بودیم و صبح را در خیال شب گذراندیم. انسان امروزه نفهمید که معنای خورد و خوراک چیست و وی اگر طالب منزل و جایگاه و موفقیت است، هیچ‌گاه نپرسید که برای چه این همه را می‌خواهد؟ رسیدن به دستاوردهای عظیم، شهرت، قدرت، ثروت، ارتباطات پویا و مستحکم و همه این قبیل را…